Rajasthan High Court Principal Seat Jodhpur

JUDGEMENTS/ORDERS UPLOADED TODAY AT A GLANCE

Judgments/Orders Uploaded Today = 675

Page 2 of 34

Case Details Order/Judgment Date Hon`ble
CRLMB / 7337 / 2017 (Order)
SAROJ Vs. STATE
November 21, 2017 SANJEEV PRAKASH SHARMA
CRLMB / 7755 / 2017 (Order)
SATYANARAIN Vs. STATE
November 21, 2017 SANJEEV PRAKASH SHARMA
CRLMB / 9123 / 2017 (Order)
JAGGU @ JAGDISH & ANR Vs. STATE
November 21, 2017 SANJEEV PRAKASH SHARMA
CRLMB / 9228 / 2017 (Order)
ASHISH PATWARI Vs. STATE
November 21, 2017 SANJEEV PRAKASH SHARMA
CRLMB / 9514 / 2017 (Order)
MADAN LAL Vs. STATE
November 21, 2017 SANJEEV PRAKASH SHARMA
CRLMB / 9618 / 2017 (Order)
KALU LAL Vs. STATE
November 21, 2017 SANJEEV PRAKASH SHARMA
CRLR / 1015 / 2015 (Judgement)
GRAM SEVA SAHKARI SAMATI BIKANER Vs. STATE & ANR.
November 21, 2017 GOPAL KRISHAN VYAS
CRLR / 1310 / 2015 (Order)
KANAHIYA LAL & ANR. Vs. STATE
November 21, 2017 GOPAL KRISHAN VYAS
CRLR / 1093 / 2017 (Order)
RAMSWAROOP Vs. SMT SUMAN & ANR.
November 21, 2017 GOPAL KRISHAN VYAS
CW / 236 / 1984 (Order)
P. PALIWAL Vs. HINDUSTAN ZINC LIMITED & ORS.
November 21, 2017
CW / 236 / 1984 (Order)
P. PALIWAL Vs. HINDUSTAN ZINC LIMITED & ORS.
November 21, 2017
CW / 236 / 1984 (Order)
P. PALIWAL Vs. HINDUSTAN ZINC LIMITED & ORS.
November 21, 2017 RAMCHANDRA SINGH JHALA
CW / 236 / 1984 (Order)
P. PALIWAL Vs. HINDUSTAN ZINC LIMITED & ORS.
November 21, 2017 RAMCHANDRA SINGH JHALA
CW / 2828 / 2007 (Order)
MANJU MOURYA Vs. STATE & ANR.
November 21, 2017 PUSHPENDRA SINGH BHATI
CW / 2810 / 2014 (Order)
RAM SWAROOP JOSHI Vs. UNION OF INDIA & ORS.
November 21, 2017
CW / 2810 / 2014 (Order)
RAM SWAROOP JOSHI Vs. UNION OF INDIA & ORS.
November 21, 2017 RAMCHANDRA SINGH JHALA
CW / 5187 / 2014 (Order)
JOGDAN CHARAN Vs. UNION OF INDIA & ORS.
November 21, 2017
CW / 5187 / 2014 (Order)
JOGDAN CHARAN Vs. UNION OF INDIA & ORS.
November 21, 2017 RAMCHANDRA SINGH JHALA
CW / 12126 / 2015 (Judgement)
CHANDRA PRAKASH Vs. STATE & ORS
November 21, 2017 PUSHPENDRA SINGH BHATI
CW / 14215 / 2015 (Order)
MAHENDRA CHOUHAN Vs. STATE & ORS
November 21, 2017 PUSHPENDRA SINGH BHATI
CW / 9926 / 2015 (Order)
PRAKASH KALBEE Vs. JODHPUR VIDHYUT VITRAN NIGAM LIT. & ANR
November 21, 2017 PUSHPENDRA SINGH BHATI
CW / 2297 / 2016 (Order)
SANYAM LODHA Vs. STATE & ORS
November 21, 2017
CW / 2297 / 2016 (Order)
SANYAM LODHA Vs. STATE & ORS
November 21, 2017 RAMCHANDRA SINGH JHALA
CW / 4473 / 2016 (Order)
SEEMA TAK Vs. STATE & ORS
November 21, 2017 PUSHPENDRA SINGH BHATI
CW / 11500 / 2017 (Order)
RENWAT RAM REBARI Vs. STATE OF RAJASTHAN & ORS.
November 21, 2017 PUSHPENDRA SINGH BHATI
CW / 11635 / 2017 (Order)
SEEMA VERMA Vs. STATE OF RAJASTHAN & ORS.
November 21, 2017 PUSHPENDRA SINGH BHATI

[<< Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [Next >>]